Fonden for Skrædderlaugets Legater uddeler sine årlige legatportioner fortrinsvis til syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i København i mere end 2 år.

Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i København.

Sådan kommer du i betragting

For at komme i betragtning skal man være økonomisk trængende.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, samt en motiveret ansøgning der beskriver hvad pengene der søges skal bruges til, samt hvorledes man er i økonomisk trang.

Denne må kun fylde 1 A4 side.

Du skal fremsende din årsopgørelse for 2016 samt evt. anden relevant dokumentation.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2017.

Pin It on Pinterest

Share This