Hvornår:
14. maj 2018 kl. 19:00
2018-05-14T19:00:00+02:00
2018-05-14T19:15:00+02:00
Hvor:
Skrædderlauget
Islands Brygge 26
Kontakt:
Oldermand Johnny Alexander Wichmann
50921035
Ordinær generalforsamling @ Skrædderlauget
Skrædderlauget i Kjøbenhavn afholder ordinær generalforsamling
Mandag 14. maj 2018 kl. 19.00 i Håndværksrådet, Islands Brygge 26, 2300 København S.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Oldermanden beretning. V/ oldermand Johnny Alexander Wichmann.
4. Det reviderede regnskab for Skrædderlauget i Kjøbenhavn til godkendelse.

V/ Registreret revisor Glennie Holm Christensen.

5. Oplæsning af Skrædderlaugets i Kjøbenhavns uddannelses- og oplysningsfonds regnskab.

V/ Registreret revisor Glennie Holm Christensen.

6. Valg til Skrædderlaugets bestyrelse:

Ulige år:

Oldermand Johnny Wichmann, ikke på valg

Magnus Tougaard, ikke på valg

Annette From Norring, ikke på valg

Lige år:

Ane Rønne, på valg.

Julie Jespersen, på valg.

Karina Mott Benediktson, på valg.

Suppleant: Tina Bancroft, på valg.
Suppleant: Lizet Estell Anastasia Larsen, på valg.

Birgitte Thaulow, Intern revisor, på valg.

 

7. Valg til Fonden for Skrædderlaugets Legaters bestyrelse:

Fondsbestyrelsens sammensætning:

A.     A: Johnny Alexander Wichmann.

B.     B: Ane Rønne.

C.      C: Karina Mott Benediktson – på valg

D: Antonie Lauritzen  – på valg

E: Tina Bancroft – på valg
A+B+C er medlemmer af Skrædderlaugets bestyrelse, D+E er ”øvrige medlemmer”.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslå Registreret revisor Glennie Holm Christensen, Complet Revision.

9. Fastsættelse af kontingent.
10. Indkomne forslag.
11. Fastsættelse af Oldermandens honorar for 2018/2019.
12. Eventuelt.

 

Forslag og indsigelser skal ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag vil blive udsendt umiddelbart før generalforsamlingen.

Forslag skal indeholde, beskrivelse af forslag.

Forslag til vedtægtsændringer bør indeholde teksten som forslås ændret, samt ny ordlyd.

Ved nyt indhold til vedtægterne skal nøjagtig ordlyd fremgå af forslaget. Det skal fremgå klart og tydeligt, hvad der skal stemmes om.

Pin It on Pinterest