Ordinær generalforsamling

Skrædderlauget, Håndværkets Hus Islands Brygge 26, København S

Dagsorden:   1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Oldermanden beretning. V/ oldermand Johnny Alexander Wichmann. 4. Det reviderede regnskab for Skrædderlauget i Kjøbenhavn til godkendelse. V/ Registreret […]