Historie

Skrædderlauget i Kjøbenhavn – Danmarks ældste laug

Året var 1275.
Marco Polo besøgte Kublai Kahn. Habsburg dynastiet blev grundlagt i Tyskland. Fem år tidligere var det 7. korstog endt. Ti år forinden havde England fået sit Underhus. I Danmark regerede kong Erik Klipping, og under ham stiftedes Skrædderlauget i Kjøbenhavn, nu Danmarks ældste laug.

I Københavns stadsarkiv opbevares laugets første “skrå”. – Gennem de 700 år har hovedstadens skræddermestre samarbejdet om at værne og højne deres ældgamle fag, oplære de unge og mildne de gamles kår, bland andet ved den i 1858 oprettede stiftelse for trængende ældre skræddermestre og deres enker.

Næppe noget fag har som skrædderfaget påvirket menneskene og menneskesynet.

Mandens og kvindens påklædning ikke blot afspejler, men befordrer tidsepokernes anskuelser og menneskets placering i samfundet.

Officerens uniform, præstens ornat og borgerens dragt er skrædderens bidrag til hverdagens æstetik.

Industrialisering af faget har ikke overflødiggjort den faglærte skrædder. Hans arbejde vil altid være den nødvendige forudsætning for masseproduktion.

Hans bidrag til design og modeudvikling, hans kundskab om materialer, metoder og individuel formgivning vil bevare og befæste den indflydelse, skrædderfaget har øvet gennem tiderne.

Oldermænd for Skrædderlauget i Kjøbenhavn

År Navn
1545 Frands Andersen
1640 Andreas Matsen
1656 Hans Husum
1674 Niels Nielsen Aal
1700 Anders Jacobsen
1703 Johan Andres
1706 Adam Hals
1722-1724 Peder Herch
1724-1727 Peder Carstensen født i Herstedøster
1727-1739 Johan Leidner født i Nürnberg
1739-1748 Haagen Jensen Stier
1748-1749 J. Schmidt født på Falster
1749-1754 Martin Samuel Zahle født i Brandenburg
1754-1759 Christian Lepper født i Købehavn
1759-1762 Jørgen Winkler født på Sjælland
1762-1768 Handrik Rogge født i Bremen
1768-1774 Chr. Svendsen født i Norge
1774-1780 Carl Orm født på Lolland
1780-1786 Andreas Bandelin født i Rügen
1786-1788 Henning Siivert født på Bornholm
1788-1796 Johannes Brinch født i Holsten
1796-1803 Peter Jækel født i Jylland
1803-1813 Johan Jacob Krohne
1813-1814 Johan Frederich Schegell
1814-1815 Johan Jacob Krohne
1815-1819 Niels Hansen Bech
1819-1827 C. C. Carlsen
1827-1828 J. Nielsen
1829-1832 A. Damberg
1832-1833 J. Nielsen
1833-1834 A. Damberg
1834-1837 J. Nielsen og N. H. Kjølstad
1837-1838 Haagen Stier
1838-1848 C. L. Didriechen
1848-1851 Jens Braband
1851-1861 C. Møller
1861-1865 Chr. Christensen
1865-1875 I. R. Lund
1875-1890 J. B. Schilder
1890-1895 V. Therkildsen
1895-1913 H. C. Buck
1913-1935 Th. Køhn
1935-1962 Poul Persson
1962-1990 Holger Voigt-Petersen
1990-1999 Willy Mokjær
1999-2000 Dorte Junker
2000-2003 Birgit Møller Mortensen
2003-2005 Else Saran
2005- nu Johnny Alexander Wichman

Pin It on Pinterest

Share This