Fonden for Skrædderlaugets Legater uddeler sine årlige legatportioner fortrinsvis til syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i København i mere end 2 år.
Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i København.
For at komme i betragtning skal man være i økonomisk trængende.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, samt en motiveret ansøgning der beskriver hvad pengene der søges skal bruges til, samt hvorledes man er i økonomisk trang denne må kun fylde 1 A4 side.
Du skal fremsende din selvangivelse for 2015 samt evt. anden relevant dokumentation.
Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2016 – man vil få svar på sin ansøgning primo november.

Download ansøgningsskema her: Download ansøgningsskema