Fonden for Skrædderlaugets Legater uddeler sine årlige legatportioner fortrinsvis til syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i København i mere end 2 år. Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i København.

Sådan kommer du i betragting

For at komme i betragtning skal man være økonomisk trængende. Du skal udfylde et ansøgningsskema, samt en motiveret ansøgning der beskriver hvad pengene der søges skal bruges til, samt hvorledes man er i økonomisk trang. Denne må kun fylde 1 A4 side. Du skal fremsende din årsopgørelse for 2017 samt evt. anden relevant dokumentation. Vi yder ikke støtte til virksomheder eller dækning af udgifter til opretholdelse af virksomhed. Ansøgningsfristen er den 05. november 2018.

Skulle du have brug for at søge andre legater, kan vi henvise til Legathåndbogen.