Fonden for Skrædderlaugets Legater 2021
  • https://www.facebook.com/skraedderlauget
  • Print Friendly

Fonden for Skrædderlaugets Legater uddeler sine årlige legatportioner fortrinsvis til syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i København i mere end 2 år.

Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i København.

Sådan kommer du i betragtning

For at komme i betragtning skal man være økonomisk trængende.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, samt en motiveret ansøgning der evt. beskriver hvad pengene der søges skal bruges til, samt hvordan din økonomiske situation ser ud.
Denne må kun fylde 1 A4 side.

Du skal også fremsende din årsopgørelse for 2022 samt evt. anden relevant dokumentation.

Vi yder ikke støtte til virksomheder eller dækning af udgifter til opretholdelse af virksomhed.

Ansøgningsfristen er den 06. november 2023. 
Ansøgninger der modtages efter denne dato vil ikke blive behandlet i årets uddeling.

Ansøgning sendes til:

Formand Johnny Alexander Wichmann, Fonden for Skrædderlaugets Legater/Wichmann Couture, Amager Boulevard 131, st. tv., 2300 København S.

Eller en scanning kan mailes til legatfonden@skraedderlauget.dk

Fondsbestyrelsen består af:

Johnny Alexander Wichmann, formand
Ane Rønne, næstformand
Katherine Ines Pitarch
Antonie Lauritzen
Tina Bancroft

Skulle du have brug for at søge andre legater, kan vi henvise til Legathåndbogen.