Medlemsskab

Skrædderlauget har i de sidste par år arbejdet på at ændre vores profil og vedtægter, så vi kan rumme flere grene indenfor beklædningsbranchen, men med samme interesse om at bevare et højt fagligt niveau indenfor skrædderi.

Vi tilbyder følgende medlemstyper:

A medlemskab – aktivt medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som har svendebrev som dame- eller herreskrædder og samtidig har forretning eller selvstændig virksomhed indenfor branchen. Det samme gælder hvis man har freelance virksomhed indenfor samme fag.

b. Beklædningshåndværkere, som er uddannet på de tekniske skoler, kan optages, hvis de har selvstændig virksomhed.

c. Beklædningsdesignere med kvalificeret uddannelse. Skrædderuddannelse, produktudvikler-uddannelse, konfektionsassistentuddannelse, konstruktøruddannelse med forretning eller selvstændig virksomhed.

d. Teaterskræddere kan optages, da de ofte arbejder freelance.

e. Modister/hattemagere, såfremt de har en uddannelse og har selvstændig virksomhed.

A-medlemskab koster 500,- kr. i kvartalet.

B medlemskab – seniorer
Når et aktivt medlem pensioneres overgås til B medlemskab, med samme rettigheder som A-medlemmer men med nedsat kontingent.

B-medlemskab koster 400,- kr. i kvartalet.

C medlemskab – passive medlemmer
A-medlemmer der ikke længere har virksomhed, og er arbejdsgiver indenfor beklædnings­branchen, men stadig ønsker at være medlem af Skrædderlauget samt personer indenfor beklæd­ningsbranchen, der ønsker at indgå i Skrædderlaugets arbejde om at samle fagfæller til varetagelse af fælles interesser.

C-medlemskab koster 300,- kr. i kvartalet.

D medlemskab – Støttemedlemskab
Enkeltpersoner eller firmaer der har tilknytning til faget, og som ønsker at støtte Skrædderlauget i deres arbejdet om at samle fagfæller til varetagelse af fælles interesser, samt sikre bevarelsen af skrædderfaget, og en forsvarlig faglig uddannelse.

Hvem kan ikke optages:

  • personer der er medlem af 3F eller lignende foreninger
  • personer uden uddannelse fra en mester, teknisk skole eller en anerkendt og SU-godkendt skole

Ansøgning skal sendes til oldermanden og  kan downloades her på hjemmesiden.
Du kan læse mere detaljeret om vores medlemskaber, hvis du downloader vores vedtægter.