Skrædderlaugets profil & formål

Skrædderlauget er en arbejdsgiver organisation og det er vores formål er at fremme, udvikle og fastholde kvaliteten i skrædderi, fremme det kollegiale samarbejde samt modvirke usund konkurrence.Det er Skrædderlauget der indgår overenskomst for Skrædderne i Danmark.

Vi er repræsenteret i det Faglige Udvalg for Beklædning samt det Lokal Faglige Udvalg, CPH West, hvor vi aktivt er involveret i uddannelsen af beklædningshåndværkere. Lauget stiller foruden censorer/skuemestre til rådighed ved de årlige eksamener, og det er lauget der indstiller elever til medaljer i forbindelse med den årlige uddeling i maj, som HM Dronningen overværer på Københavns Rådhus.

Skrædderlauget forsøger årligt at afholde et Coutureprojekt, som skal markedsføre Skrædderi, Skrædderlauget & de deltagende medlemmer.

Skrædderlauget er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og Håndværksrådet.

Moderne Skrædderi

Skrædderi er et af de fag, det er svært at outsource til udlandet, da det er en proces der kræver prøvninger og tilpasninger undervejs, inden man kan levere det færdige produkt.

Produktet skabes med kreativitet, talent og håndelag, og hjernen bliver brugt, når man trækker på teknikker og erfaringer, dialogen med kunden er også meget vigtigt.

Ofte beskrives skrædderi af medierne som noget, der sker af sig selv, da processen er for lang at gengive på film eller tv. En kjole kan meget hurtigt tage 50 timer at fremstille, så at få en ide om morgenen og tage kjolen på om aften, er urealistisk med mindre man haver et stort personale, der kan assistere.

Skrædderiets store styrke ligger i at få materialer til at arbejde sammen, at få tilpasset modellen til selv den sværest krop, at skjule svagheder og fremhæve andre. Denne styrke er også fagets svaghed, da processen bliver meget individuel og tidskrævende, hvilket afspejler sig i prisen.

Vi mødes derfor med spørgsmål om hvor meget et stykke skrædderi koster, hvilket kan være meget svært at sige på forhånd, for vi regner i timer, og forsøger at forudse, hvad der kan ske undervejs.

Skrædderi findes reelt på mange niveauer, så en standard timepris kan ikke entydigt angives, dog er mindstelønnen for en ansat skrædder 155,- kr./time + feriepenge, så en timesats på mellem 400,- og 500,- kr. er yderste realistisk, når en Skræddermester skal betale lokaleomkostninger, el, lønninger, forsikringer samt løbende vedligeholdes på maskinpark dertil en avance.

Syning er ikke det eneste kompetence en Skrædder skal mestre, idet der er 4 hjørnesten – nøglebegreber som danner fundamentet for moderne individuelt skrædderi:

Seneste indlæg

Kommende arrangementer

De 4 hjørnesten

N

Tilskæring

En god Skrædder tilskærer modellen individuelt, så den fremhæver kundens fordele bedst muligt, men samtidig skjuler skavankerne. Proportioner og snit er vigtigt.
N

Tilretning

Skrædderen bruger sin uddannelse og erfaring når modellen skal tilrettes og sidde perfekt på kunden.

I processen tages hensyn til afvigelser fra de standarder der bruges inden for konfektion. I tilretningsfasen er Skrædderens akkuratesse vigtigt, samt skrædderens trænede øje for proportioner.

N

Design

Moderne Skrædderi kan ikke overleve, uden at Skrædderen har fingeren på pulsen med hensyn til mode og design.

Kunder kræver ikke kun godt håndværk, men også at Skrædderen har forståelse for mode og design.

Derudover får man hos en Skrædder mulighed for konsultation undervejs i forløbet. Skrædderen bruger sin ekspertise og knowhow til at vejlede blandt andet omkring bedste snit til figuren, materialevalg, design og hvordan man behandler tøjet bedst muligt.

N

Syning

Når produktet fremstilles, skal der tages mange sytekniske valg, sammenspillet mellem materialer og model er yders vigtige, og valg af de rette teknikker og finesser er altafgørende om produktet ser professionelt ud. Presning indgår som et vigtigt element der også kræver talent, håndelag og erfaring.