Laugets ældste medlem Børge Kjeldbjerg afgik ved døden den 4. august 2010.

Børge Kjeldbjerg var født den 25. september 1918, og blev altså 91 år gammel.

Kjeldbjerg var i sin tid indehaver af Skrædderiet på Bianco Lunos Allé 1, samme forretningen der i dag ejes af Herreskrædder Peter Undén.

Ære være hans minde.

Johnny Wichmann
Oldermand