Slægtsforskning

Skrædderlauget hedder oprindelig Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Mange store byer i Danmark har haft et skrædderlaug. I dag findes kun eet laug i Danmark og derfor kalder vi os Skrædderlauget.

Det betyder at hvis man har brug for oplysninger fra andre byer end København – skal man oftes henvende sig til det lokale arkiv i pågældnede by.

Skrædderlauget har for mange år siden indleveret historisk materiale til Københavns Stadsarkiv

Vi kan derfor ikke hjælpe omkring slægtsforskning.

Skrædderlauget (i Kjøbenhavn) er en mester organisation – og der har derfor kun været oplysninger om Skræddermestre, og alså ikke svende eller elever.

Der findes en oversigt over mestre (1948) i bogen Dansk Skrædderi i Tekst og Billeder – Forlaget for Danske Erhverv. Denne kan lånes på Det Kongelige Bibliotek