Nyheder

Holger Blom og håndværket

Enestående mulighed for at se nogle af den danske modeskaber Holger Bloms kjoler, samt inspirerende samtaler omkring coutureskrædderi dengang og nu.

De hele sluttes af med en Holger Blom/Dronning Ingrid drink.

Man dukker bare op i skuespilhuset.
Håber vi ses!

Legatuddeling 2017

Fonden for Skrædderlaugets Legater uddeler sine årlige legatportioner fortrinsvis til syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i København i mere end 2 år.

Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i København.

Sådan kommer du i betragting

For at komme i betragtning skal man være økonomisk trængende.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, samt en motiveret ansøgning der beskriver hvad pengene der søges skal bruges til, samt hvorledes man er i økonomisk trang.

Denne må kun fylde 1 A4 side.

Du skal fremsende din årsopgørelse for 2016 samt evt. anden relevant dokumentation.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2017.

Legatuddeling 2016

Fonden for Skrædderlaugets Legater uddeler sine årlige legatportioner fortrinsvis til syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i København i mere end 2 år.
Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i København.
For at komme i betragtning skal man være i økonomisk trængende.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, samt en motiveret ansøgning der beskriver hvad pengene der søges skal bruges til, samt hvorledes man er i økonomisk trang denne må kun fylde 1 A4 side.
Du skal fremsende din selvangivelse for 2015 samt evt. anden relevant dokumentation.
Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2016 – man vil få svar på sin ansøgning primo november.

Download ansøgningsskema her: Download ansøgningsskema

Legatuddeling 2015

Årlig uddeling fra Fonden for Skrædderlaugets Legater

Hvem kan søge:

Fondens §3
Fondens formål vil være at yde understøttelse efter behov, fortrinsvis til ældre eller syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn i mere end 2 år.

Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn.

Ansatte, der ved fru Seiferts udtræden af firmaet C.L. Seifert, var ansat i dette og havde været der i mindst 20 år, skal have fortrinsret til at nyde legatet, uanset om de måtte opfylde ovenstående betingelser. Uddelinger til disse personer kan som fortrinsberettigede højst udgøre 3% af årets uddelinger.

De understøttelsesberettigede skal være i økonomisk trang.
Ansøgningsfristen er senest den 25. september 2015.

Ansøgningsskema kan downloades her:

Download ansøgningsskema

Ansøgningen bilagt årsopgørelse for 2014, samt dokumentation der belyser man opfylder Fondens §3 bedes sendt til:

Fonden for Skrædderlaugets Legater
C/O Skrædderlauget
Islands Brygge 26
2300 København S

Legatuddeling 2014

Årlig uddeling fra Fonden for Skrædderlaugets Legater

Hvem kan søge:

Fondens §3
Fondens formål vil være at yde understøttelse efter behov, fortrinsvis til ældre eller syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn i mere end 2 år.

Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn.

Ansatte, der ved fru Seiferts udtræden af firmaet C.L. Seifert, var ansat i dette og havde været der i mindst 20 år, skal have fortrinsret til at nyde legatet, uanset om de måtte opfylde ovenstående betingelser. Uddelinger til disse personer kan som fortrinsberettigede højst udgøre 3% af årets uddelinger.

De understøttelsesberettigede skal være i økonomisk trang.
Ansøgningsfristen er senest den 15. september 2014.

Ansøgningsskema kan downloades her:

Download ansøgningsblanket

Ansøgningen bilagt årsopgørelse for 2013, samt dokumentation der belyser man opfylder Fondens §3 bedes sendt til:

Fonden for Skrædderlaugets Legater
C/O Skrædderlauget
Islands Brygge 26
2300 København S

Legatuddeling 2013

Årlig uddeling fra Fonden for Skrædderlaugets Legater

Hvem kan søge:

Fondens §3
Fondens formål vil være at yde understøttelse efter behov, fortrinsvis til ældre eller syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn i mere end 2 år.

Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn.

Ansatte, der ved fru Seiferts udtræden af firmaet C.L. Seifert, var ansat i dette og havde været der i mindst 20 år, skal have fortrinsret til at nyde legatet, uanset om de måtte opfylde ovenstående betingelser. Uddelinger til disse personer kan som fortrinsberettigede højst udgøre 3% af årets uddelinger.

De understøttelsesberettigede skal være i økonomisk trang.
Ansøgningsfristen er senest den 9. september 2013, og uddelingen vil finde sted i slutningen af september/begyndelsen af oktober.

Ansøgningsskema kan downloades her:

Download ansøgningsblanket

Ansøgningen bilagt årsopgørelse for 2012, samt dokumentation der belyser man opfylder Fondens §3 bedes sendt til:

Fonden for Skrædderlaugets Legater
C/O Skrædderlauget
Islands Brygge 26
2300 København S

Pin It on Pinterest

Share This