Medlemsskab

Skrædderlauget har i de sidste par år arbejdet på at ændre vores profil og vedtægter, så vi kan rumme flere grene indenfor beklædningsbranchen, men med samme interesse om at bevare et højt fagligt niveau indenfor skrædderi.

I skemaet nedenfor kan man få et overblik over medlemskaber, og under skemaet en mere udførlig beskrivelse.

Aktive medlemskab - København - Sjælland
Mulighed for deltagelse i netværksmøder
Ja - inkl. kaffe/the og kage
Brug af Skrædderlaugets logo
Ja
Diplom & vinduesmærke
Ja
Optagelse på Skrædderlaugets hjemmeside og SoMe
Ja
Mulighed for at sidde i bestyrelsen
Ja
Deltagelse i Laugenes Opvisning
Ja
Følge overenkskomst for Skræddere
Ja
Mulighed for at søge legat fra Fonden for Skrædderlaugets Legater
Ja
Indirekte medlemskab af Håndværkerforeningen & SMV Danmark
Ja
Mulighed for personligt medlemskab af Håndværkerforeningen
Ja
Pris pr måned
166,66 kr.
Pris pr kvartal
500,00 kr.
Aktive medlemskab - Provinsen
Mulighed for deltagelse i netværksmøder
Ja - ekskl. kaffe/the og kage
Brug af Skrædderlaugets logo
Ja
Diplom & vinduesmærke
Ja
Optagelse på Skrædderlaugets hjemmeside og SoMe
Ja
Mulighed for at sidde i bestyrelsen
Ja
Deltagelse i Laugenes Opvisning
Ja
Følge overenkskomst for Skræddere
Ja
Mulighed for at søge legat fra Fonden for Skrædderlaugets Legater
Ja
Indirekte medlemskab af Håndværkerforeningen & SMV Danmark
Ja
Mulighed for personligt medlemskab af Håndværkerforeningen
Ja
Pris pr måned
133,33 kr.
Pris pr kvartal
400,00 kr.
Senior medlemskab
Mulighed for deltagelse i netværksmøder
Ja - inkl. kaffe/the og kage
Brug af Skrædderlaugets logo
Ja
Diplom & vinduesmærke
Ja
Optagelse på Skrædderlaugets hjemmeside og SoMe
Ja
Mulighed for at sidde i bestyrelsen
Ja - en plads
Deltagelse i Laugenes Opvisning
Via invitation
Følge overenkskomst for Skræddere
Nej
Mulighed for at søge legat fra Fonden for Skrædderlaugets Legater
Ja
Indirekte medlemskab af Håndværkerforeningen & SMV Danmark
Ja
Mulighed for personligt medlemskab af Håndværkerforeningen
Ja
Pris pr måned
133,33 kr.
Pris pr kvartal
400,00 kr.
Passivt medlemskab
Mulighed for deltagelse i netværksmøder
Ja - ekskl. kaffe/the og kage
Brug af Skrædderlaugets logo
Nej
Diplom & vinduesmærke
Nej
Optagelse på Skrædderlaugets hjemmeside og SoMe
Nej
Mulighed for at sidde i bestyrelsen
Nej
Deltagelse i Laugenes Opvisning
Nej
Følge overenkskomst for Skræddere
Nej
Mulighed for at søge legat fra Fonden for Skrædderlaugets Legater
Ja
Indirekte medlemskab af Håndværkerforeningen & SMV Danmark
Nej
Mulighed for personligt medlemskab af Håndværkerforeningen
Nej
Pris pr måned
Pris pr kvartal
1. kvartal årligt i max. 2 år
Støtte medlemskab - virksomhed
Mulighed for deltagelse i netværksmøder
Ja - inkl. kaffe/the og kage
Brug af Skrædderlaugets logo
Speciel Logo
Diplom & vinduesmærke
Ja
Optagelse på Skrædderlaugets hjemmeside og SoMe
Ja
Mulighed for at sidde i bestyrelsen
Ja - en plads
Deltagelse i Laugenes Opvisning
Via invitation
Følge overenkskomst for Skræddere
Nej - men gerne
Mulighed for at søge legat fra Fonden for Skrædderlaugets Legater
Nej
Indirekte medlemskab af Håndværkerforeningen & SMV Danmark
Nej
Mulighed for personligt medlemskab af Håndværkerforeningen
Nej
Pris pr måned
166,33 kr.
Pris pr kvartal
500,00 kr.
Støtte medlemskab - enkeltperson
Mulighed for deltagelse i netværksmøder
Ja ekskl. kaffe/the og kage
Brug af Skrædderlaugets logo
Speciel Logo
Diplom & vinduesmærke
Nej
Optagelse på Skrædderlaugets hjemmeside og SoMe
Ja
Mulighed for at sidde i bestyrelsen
Nej
Deltagelse i Laugenes Opvisning
Nej
Følge overenkskomst for Skræddere
Nej
Mulighed for at søge legat fra Fonden for Skrædderlaugets Legater
Ja
Indirekte medlemskab af Håndværkerforeningen & SMV Danmark
Nej
Mulighed for personligt medlemskab af Håndværkerforeningen
Nej
Pris pr måned
Pris pr kvartal
300,00 kr.

A: Aktivt medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som har relevant uddannelse indenfor beklædning, det kan være svendebrev/eksamensbevis som dame- eller herreskrædder, beklædningshåndværker, men kan også være tilsvarende uddannelse, hvor det kan dokumenteres, at der har været fokus på den håndværksmæssige del af beklædning.

Modister/hattemagere og buntmagere kan også optages i lauget.

Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at sikre, at ansøgeren har en faglige uddannelse.

For at kunne optages skal man have en selvstændig virksomhed.

B: Seniormedlemskab

Når et aktivt medlem pensioneres overgås til B-medlemskab, med samme rettigheder som A-medlemmer men med nedsat kontingent.

C medlemskab – passive medlemmer
A-medlemmer der ikke længere har virksomhed, og er arbejdsgiver indenfor beklædnings­branchen, men stadig ønsker at være medlem af Skrædderlauget samt personer indenfor beklæd­ningsbranchen, der ønsker at indgå i Skrædderlaugets arbejde om at samle fagfæller til varetagelse af fælles interesser.

D medlemskab – Støttemedlemskab Virksomhed

Enkeltpersoner eller firmaer der har tilknytning til faget, og som ønsker at støtte Skrædderlauget i deres arbejdet om at samle fagfæller til varetagelse af fælles interesser, samt sikre bevarelsen af skrædderfaget, og en forsvarlig faglig uddannelse.

Virksomheden er ikke pålagt at følge den indgåede overenskomst på området for Skræddere, men det anbefales.

E: Støttemedlemskab – Privatperson

Privatpersoner der har tilknytning til faget, som ønsker at støtte Skrædderlauget i deres arbejdet om at samle fagfæller til varetagelse af fælles interesser, samt sikre bevarelsen af skrædderfaget, og en forsvarlig faglig uddannelse.

Hvem kan ikke optages:

  • personer der er medlem af 3F eller lignende foreninger
  • personer uden uddannelse fra en mester, teknisk skole eller en anerkendt og SU-godkendt skole

Ansøgning skal sendes til oldermanden og  kan downloades her på hjemmesiden.
Du kan læse mere detaljeret om vores medlemskaber, hvis du downloader vores vedtægter.