• https://www.facebook.com/skraedderlauget
  • Print Friendly

Corona­virus/COVID-19 

UPDATERET MED RØDT

Skrædderlauget anbefaler alle skræddere og skrædderier med direkte kontakt til kunder, at aflyse/udsætte alle prøvninger på kunder til og med 13. april 2020.

Kan prøvninger ikke udsættes pga. særlige deadlines – skal både skrædder og kunde være særlig opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelses anbefalinger.

Arbejdet som Skrædder kræver stor fysisk kontakt med kunden der arbejders med. Selvom der vaskes hænder og bruges håndsprit – vil det ikke kunne undgås at en smittespredning uforvarende kan finde sted.

Det er svære tider for alle brancher, og det vil ramme Skrædderne hårdt, men smitten med Covid-19 må stoppes, så vi efterfølgende kan fortsætte arbejdet med det håndværk vi elsker.

Da skrædderi ikke står på påbudslisten over tvunget nedlukning, er vores anbefalinger til dem, der ønsker at holde deres skrædderier åbne nøje at følge sundhedsstyrelsens råd.

Johnny Alexander Wichmann
Oldermand for Skrædderlauget

SKRÆDDERLAUGET
Islands Brygge 26
2300 København S

Telefon:
Oldermand Johnny Alexander Wichmann: 50 92 10 35
E-mail: oldermand@skraedderlauget.dk