Charlotte Wiegand

Wiegand
Nordfeldvej 15
4780 Stege
Telefon: 29 46 41 70

charlottewiegand@gmail.com
www.charlottewiegand.dk

Medlemskab: Aktivt medlemskab
Type: Dameskrædderi
Kursuscenteret Emilielunden samt skrædderiet drives af Charlotte Wiegand som blev uddannet beklædningsformgiver i 1987.

Jeg har siden endt uddannelse arbejdet udelukkende indenfor mit fag.

Har undervist på Tekstilskolen i Holte, Teknisk skole i Ishøj og Håndarbejdets Fremmes Seminarium i København.

Jeg har sideløbende med det startet virksomheden Wiegand op, og designet og fremstillet kvindebeklædning bla. brude – og selskabstøj.

I foråret 2002 flyttede jeg og min familie til Møn, med drømmen om at etablere en virksomhed med fokus på de tekstile fag. Hvor kvalitet og  det gode håndværk  skulle være i højsæde i alle aspekter af virksomheden.

Det første år renoverede min mand Søren gården som indtil da havde været brugt som landbrug.
Gården er bygget i 1926 efter princippet “Bedre Byggeskik”, hvilket vi har været meget opmærksomme på gennem renoveringen at holde i hævd.

I foråret 2003 havde vi en forrygende åbning, en eftermiddag med spændende foredrag og kæmpe kagebord.  En velbesøgt eftermiddag med over 100 gæster.
Efterfølgende startede de første kursister, på to hold. Og hver eneste sæson er deltagerantallet steget, så der i dag går mellem 60 – 70 kursister, som er fordelt på 4 timers hverdagshold eller  7 timers lørdags eller søndagshold, hvor tæt på halvdelen af kursisterne kommer fra Københavnsområdet.

Når der ikke er kurser i værkstedet, bliver der produceret skræddersyet beklædning, efter de bedste håndværksmæssige principper.

I efteråret 2010 er jeg blevet optaget i Københavns skrædderlaug.

Jeg har i de år jeg har været på Møn været primus motor for et væld af arrangementer, som alle på forskellig vis har belyst de tekstile fag, mode , design og håndværket.

Det har blandt andet været forskellige modeshows, foredrag, studieture i ind – og udland, afholdelse af design kursus, med legat af Møns bank, for unge samt  Åbent Hus, som er blevet en tilbagevendende tradition i september måned.

[wdi_feed id="5"]

Laugenes Opvisning 2010

Laugenes Opvisning  2012

Laugenes Opvisning 2011